อาจารย์บุญญวัฒน์ ศรีวังราช

อาจารย์บุญญวัฒน์ ศรีวังราช

เผยแพร่เมื่อ 02/01/2017 ผู้ชม 489

อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์บุญญวัฒน์   ศรีวังราช
ชื่อ-สกุล (Eng) : Bunyawat  Sriwangrach

ตำแหน่งทางวิชาการ : พนักงานมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้น 2
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3260

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์บุญญวัฒน์  ศรีวังราช