อาจารย์ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข

อาจารย์ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข

เผยแพร่เมื่อ 02/01/2017 ผู้ชม 367

อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์ประทับใจ         ทัศนแจ่มสุข
ชื่อ-สกุล (Eng) : Pratabjai Tatsanajamsuk

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น 2
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3260

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ประทับใจ  ทัศนแจ่มสุข