ผศ.ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต

ผศ.ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต

เผยแพร่เมื่อ 02/01/2017 ผู้ชม 734

อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ผศ.ดร.กมลวัฒน์   ภูวิชิต
ชื่อ-สกุล (Eng) : Kamonwat Phuwichit

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ

ติดต่อ

ศูนย์อาเซียน ตึก 14 ชั้น 9 และ ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้น 2
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3260

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.กมลวัฒน์   ภูวิชิต