ผศ.ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์

ผศ.ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์

เผยแพร่เมื่อ 02/01/2017 ผู้ชม 753

อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ผศ.ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์
ชื่อ-สกุล (Eng) : Pradit Nareerak

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ

ติดต่อ

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 1570

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์