ดร.วิชุรา วินัยธรรม

ดร.วิชุรา วินัยธรรม

เผยแพร่เมื่อ 02/01/2017 ผู้ชม 549

อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ดร.วิชุรา วินัยธรรม
ชื่อ-สกุล (Eng) : Wichura Winaitham

ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้น 5
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3047

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.วิชุรา	วินัยธรรม