คลังรูปภาพ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

22/03/2019 : ผู้เข้าชม 28 : กิจกรรม "KPRU'S GOT TALENT FINALS 2019" วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ ห้องปนะชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์แะสังคมศาสตร์

24/02/2019 : ผู้เข้าชม 45 : ค่ายภาษาอังกฤษ ศิลปะ ดนตรีและการแสดง English Camp, Art, Music and Performance สำหรับเด็ก 4 - 8 ปี วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

21/02/2019 : ผู้เข้าชม 32 : การแข่งขันแสดงความสามารถพิเศษ KPRU'S GOT TALENT รอบที่ 2 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

16/02/2019 : ผู้เข้าชม 277 : ค่ายภาษาอังกฤษ ศิลปะ ดนตรีและการแสดง English Camp, Art, Music and Performance สำหรับเด็ก 4 - 8 ปี วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

15/02/2019 : ผู้เข้าชม 71 : การแข่งขันความสามารถพิเศษ KPRU'S GOT TALENT รอบที่ 1วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

02/02/2019 : ผู้เข้าชม 50 : กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ในระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30/01/2019 : ผู้เข้าชม 61 : กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ วันที่ 30 มกราคม 2562 ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

17/10/2018 : ผู้เข้าชม 96 : Independent Study 4th Year English Major Students, HUSO, KPRU October 17, 2018, Pikun Meeting Room

21/07/2018 : ผู้เข้าชม 114 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กิจกรรมการฝึกใช้คู่มือเพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ) วันที่ 14-15,21 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงพชร

18/07/2018 : ผู้เข้าชม 113 : การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร