การแสดงละครเวที เรื่อง THE RED BALLOON วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาตั้งแต่ 19.00 น.ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คลังรูปภาพ : การแสดงละครเวที เรื่อง THE RED BALLOON วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาตั้งแต่ 19.00 น.ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อง 22/02/2020 ผู้เข้าชม 179