การแข่งขันแสดงความสามารถพิเศษ KPRU'S GOT TALENT รอบที่ 2 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คลังรูปภาพ : การแข่งขันแสดงความสามารถพิเศษ KPRU'S GOT TALENT รอบที่ 2 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อง 21/02/2019 ผู้เข้าชม 185