การแข่งขันความสามารถพิเศษ KPRU'S GOT TALENT รอบที่ 1วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คลังรูปภาพ : การแข่งขันความสามารถพิเศษ KPRU'S GOT TALENT รอบที่ 1วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อง 15/02/2019 ผู้เข้าชม 108