คลังวิดีโอ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

24/02/2019 : ผู้เข้าชม 146 : VDO ค่ายภาษาอังกฤษ ศิลปะ ดนตรีและการแสดง English Camp, Art, Music and Performance สำหรับเด็ก 4 - 8 ปี 4 วัน 32 ชั่วโมง วันที่ 16-17และ23-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

02/03/2018 : ผู้เข้าชม 404 : VDO การแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษ "THE AUDITION " ผลงานของ Don Aolidis แสดงโดย นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 2,3 มี.ค. 61 เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2

27/02/2018 : ผู้เข้าชม 223 : VDO การสอนในรายวิชา รูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษ 2(27.02.18) โดย ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต

20/02/2018 : ผู้เข้าชม 227 : VDO การสอนในรายวิชา รูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษ 2(20.02.18) โดย ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต

13/02/2018 : ผู้เข้าชม 230 : VDO การสอนในรายวิชา รูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษ 2(13.02.18) โดย ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต

30/01/2018 : ผู้เข้าชม 90 : VDO การสอนในรายวิชา รูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษ 2(30.1.18) โดย ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต

23/01/2018 : ผู้เข้าชม 20 : VDO การสอนในรายวิชา รูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษ 2(23.1.18) โดย ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต