" โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

โครงการการพัฒนาระบบบริหารหลักสูตรและแนวทางประกันคฺณภาพเกณฑ์ AUN -QA โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมบุนนาค อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 11/02/2023 ผู้เช้าชม 42


การอบรมเตรียมความพร้อมการสอบ A-level ภาษาอังกฤษ เส้นทางสู่มหาวิทยาลัย

วันที่จัดอบรม 27 มกราคม 2566 ณ ห้องพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 27/01/2023 ผู้เช้าชม 89


ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมการสอบ A-level ภาษาอังกฤษ เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย

วันศุกร์ที่ 27  เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 13/01/2023 ผู้เช้าชม 227


ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมการสอบ A-level ภาษาอังกฤษ เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย

วันศุกร์ที่ 27  เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 13/01/2023 ผู้เช้าชม 28


การอบรม “มัคคุเทศก์น้อยท้องถิ่น” ให้กับนักเรียนในพื้นที่ให้บริการของคณะฯ วันที่ 13 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนคลองลานวิทยา สวนลุงแสบโคกหนองนาโมเดล และ น้ำตกคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 13 มกราคม 2566  ณ โรงเรียนคลองลานวิทยา สวนลุงแสบโคกหนองนาโมเดล และ น้ำตกคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 13/01/2023 ผู้เช้าชม 75


ทั้งหมด

คอลัมน์ที่ 3 : ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087