" โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ร่วมพบปะพูดคุยทำกิจกรรมสันทนาการเพื่อทำความรู้จักและสานสัมพันธ์กับรุ่นน้องชั้นปีที่1

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 24/05/2024 ผู้เช้าชม 67


กิจกรรม อบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษด้านทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต life-long learning ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาชั้นปีที่ 1-2

วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 22/05/2024 ผู้เช้าชม 30


โครงการอบรมปฏิบัติการทักษะด้านการออกแบบและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องอัจริยะชั้น6 และห้องปฏิบัติการคอมชั้น3 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 18/05/2024 ผู้เช้าชม 82


ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุนันทา บุญค้ำชู ศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (รหัสนักศึกษา 56) ที่สอบบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ณ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

เผยแพร่เมื่อ 16/05/2024 ผู้เช้าชม 13


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2567 ค่ายภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 29-31 มกราคม 2567 ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ว่าที่การอำเภอเมืองกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 31/01/2024 ผู้เช้าชม 155


ทั้งหมด

คอลัมน์ที่ 3 : ประธานโปรแกรมวิชาแสดงความยินดี


หลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087