>> กิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน (เทศกาลตรุษจีน) สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> กิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน (เทศกาลตรุษจีน) สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 27/01/2020 ผู้ชม 492

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน (เทศกาลตรุษจีน) โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดในกิจกรรมครั้งนี้
ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน  อาทิเช่น

กิจกรรมการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน
- การแสดงเชิดสิงโตมังกร(舞龙舞狮表演)
- การแสดงระบำมองโกล (蒙古舞)
- การแสดงกังฟู(中国功夫)
- การแสดงระบาซินเจียง(新疆舞)
- การแสดงระบาผีผ่า (琵琶舞)
- การแสดงเครื่องแต่งกายจีนโบราณ(中国历代服饰秀)

กิจกรรมการประกวดร้องเพลงภาษาจีน
- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 1,500 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 1,200 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 900 บาท
- รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล 500 บาท

กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันกำแพงเพชร

>> กิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน (เทศกาลตรุษจีน) สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร