>> กิจกรรมเปิดนิทรรศการ เปิดโลกวัฒนธรรมนําสู่ธุรกิจจีน วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

>> กิจกรรมเปิดนิทรรศการ เปิดโลกวัฒนธรรมนําสู่ธุรกิจจีน วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 31/10/2019 ผู้ชม 726

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 โปรแกรมวิชาภาษาจีน ได้จัดกิจกรรมเปิดนิทรรศการ “เปิดโลกวัฒนธรรมนําสู่ธุรกิจจีน” ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
โดยมีท่าน ผศ.ดร.สุชิน  รอดกำเหนิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมนี้ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีประโยชน์แก่ผู้จัด และผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมาก เพราะเนื่องจากปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเราได้มีส่วนร่วมกับประเทศจีนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการค้า ทางธุรกิจ การลงทุน หรือการศึกษาเป็นอย่างมาก ดังนั้น นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปควรที่จะเรียนรู้ และให้ความสําคัญเกี่ยวกับธุรกิจจีน รวมไปถึงเข้าใจวัฒนธรรมของคนจีนในปัจจุบัน

>> กิจกรรมเปิดนิทรรศการ เปิดโลกวัฒนธรรมนําสู่ธุรกิจจีน  วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร