>> ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมอบรม

>> ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมอบรม

เผยแพร่เมื่อ 23/01/2017 ผู้ชม 441

ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

อบรม วันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2560

คลิกลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/2jOjfuW

>> ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมอบรม