ดร.อภิญญา จอมพิจิตร

ดร.อภิญญา จอมพิจิตร

เผยแพร่เมื่อ 09/01/2017 ผู้ชม 302

อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาจีน

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ดร.อภิญญา จอมพิจิตร
ชื่อ-สกุล (Eng) :  Apinya Chomphichit

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาภาษาจีน
เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาจีน

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาจีน  ชั้น 3
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3380

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.อภิญญา จอมพิจิตร