" โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

>> ขอเชิญชวนเข้าร่วม กิจกรรมตรุษจีน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมรัตนอาภา ลงทะเบียนเวลา 12.00 น.

เผยแพร่เมื่อ 14/02/2018 ผู้เช้าชม 209


>> ขอเชิญร่วมประกวด

วันที่21 กุมภาพันธ์ 2561

เผยแพร่เมื่อ 14/02/2018 ผู้เช้าชม 198


>> ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมอบรม

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

เผยแพร่เมื่อ 23/01/2017 ผู้เช้าชม 334


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087