" โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

กิจกรรมแลกของขวัญ ห่อเกี๊ยว แจกอั่งเปา ภายใต้โครงการ “เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 

เผยแพร่เมื่อ 08/02/2023 ผู้เช้าชม 178


กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีนและส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน (ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน) ภายใต้งาน “50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 27 มกราคม 2566 ณ อาคารศูนย์ภาษา ชั้น 8

เผยแพร่เมื่อ 27/01/2023 ผู้เช้าชม 134


ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีนและส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน (ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน) ภายใต้งาน “50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  • วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566

เผยแพร่เมื่อ 09/01/2023 ผู้เช้าชม 425


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087