" โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาภาษาจีน

วันที่ 3 สิงหาคม  2565 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 

เผยแพร่เมื่อ 03/08/2022 ผู้เช้าชม 63


กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 27/06/2022 ผู้เช้าชม 95


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2564 โปรแกรมวิชาภาษาจีน

วันที่ 2 มิถนายน 2565

เผยแพร่เมื่อ 02/06/2022 ผู้เช้าชม 108


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087