>> งานบวงสรวงพระพิฆเนศ ประจำปีการศึกษา 2562

>> งานบวงสรวงพระพิฆเนศ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ 02/09/2019 ผู้ชม 505

  • วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2562 โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดงานบวงสรวงพระพิฆเนศ ประจำปีการศึกษา 2562  ณ บริเวณลานหน้าอาคารศิลปะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
  • โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษาคณาจารย์ ศิษย์เก่า สักการะองค์เทพครูแห่งศิลปะวิทยา องค์เทวรูปประจำอาคารวิชาวิจิตรศิลป์ฯ เพื่อเป็นศิริมงคลต่อการเรียนและน้อมรำลึกเคารพพระคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสาทวิชา และยังเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีสืบเนื่องของโปรแกรมวิชาอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา
  • โดยในกิจกรรมเริ่มขึ้นในช่วงเวลา 9.00 น. มีอาจารย์จิรพงศ์ ยืนยง ประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์ฯ เป็นประธานในพิธีจุดธูป เทียนบูชา ร่วมด้วยคณาจารย์ในโปรแกรมวิชาฯ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาทุกชั้นปี ซึ่งดำเนินพิธีกรรมโดยพราหมณ์ กิจกรรมเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย สวยงามศักดิ์สิทธิ์

>> งานบวงสรวงพระพิฆเนศ ประจำปีการศึกษา 2562