อาจารย์วัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ

อาจารย์วัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 330

อาจารย์โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ
ชื่อ-สกุล (Eng) : watcharat  Sriwiriyhakit

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
เชี่ยวชาญด้านการสอนศิลปะ

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  อาคารคณะมนุษยศาสตร์ ฯ  ชั้น 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน :

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์วัชรัศน์	ศรีวิริยะกิจ