คลังรูปภาพ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

13/09/2018 : ผู้เข้าชม 21 : กิจกรรมงานบวงสรวงพระพิฆเนศ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 08:00 – 12:00 น. ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 9 ศิลปะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

02/07/2018 : ผู้เข้าชม 44 : กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ปีการศึกษา 2561 ะหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์ และ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

20/06/2018 : ผู้เข้าชม 51 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในระหว่างวันพุธที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ทางทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

06/06/2018 : ผู้เข้าชม 40 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โปรแกรมวิชาวิิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมบุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

15/03/2018 : ผู้เข้าชม 240 : โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

27/02/2018 : ผู้เข้าชม 183 : งานนิทรรศการ ศิลปะสัญจรสู่ชุมชน ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนคลองลานวิทยา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

21/02/2018 : ผู้เข้าชม 155 : กิจกรรมสานสัมพันธ์วิจิตรศิลป์ฯ - ดนตรี ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

07/02/2018 : ผู้เข้าชม 354 : การแข่งขันประกวดวาดภาพในหัวข้อ “ศิลปะในการศึกษา Thailand 4.0 ในกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

: ผู้เข้าชม 306 : เข้าพรรษา...สร้างบุญ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม(ช่วงเข้าพรรษา) การทำบุญถวายภัตตาหารเพล วันที่ 27กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

19/04/2017 : ผู้เข้าชม 442 : พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ประจำปี 2560 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณเทวาลัยพระพิฆเนศโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร