งานบวงสรวงพระพิฆเนศ ประจำปีการศึกษา 2562 วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2562 ณ บริเวณลานหน้าอาคารศิลปะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

คลังรูปภาพ : งานบวงสรวงพระพิฆเนศ ประจำปีการศึกษา 2562 วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2562 ณ บริเวณลานหน้าอาคารศิลปะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อง 02/09/2019 ผู้เข้าชม 179