" โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารศิลปศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 09/06/2024 ผู้เช้าชม 27


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการคัดเลือกแสดงผลงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยมประจำปี 2567 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ

ได้แก่ 1.นางสาวรวงข้าว ผาดี และ 2.นางสาวอรทัย วงศ์ธีรภาพ

เผยแพร่เมื่อ 29/04/2024 ผู้เช้าชม 46


การอบรมการพัฒนาผู้เรียนสาขาวิชาศิลปศึกษา หัวข้ออบรม สร้างสรรค์อักษรศิลป์

วันที่ 18-22 มีนาคม 2567

เผยแพร่เมื่อ 21/03/2024 ผู้เช้าชม 134


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087
มือถือ 086-448-9918