" โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

>> กิจกรรมบวงสรวงพระพิฆเนศและไหว้ครูโปรแกรมวิชาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ณ ลานพระพิฆเนศ อาคาร 9 ศิลปะ

เผยแพร่เมื่อ 24/09/2020 ผู้เช้าชม 155


>> การประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์ศึกษา โปรแกรมวิชาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมบุนนาค อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 23/09/2020 ผู้เช้าชม 113


>> นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2563  ณ บริเวณชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 29/07/2020 ผู้เช้าชม 253


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087
มือถือ 086-448-9918