" โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

การคัดเลือกศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยมประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อไปแสดงงาน ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพมหานครฯ

วันที่ 14 มีนาคม   2565

เผยแพร่เมื่อ 14/03/2023 ผู้เช้าชม 121


การแข่งขันวาดภาพระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อเรื่อง นวัตกรรมกับครูศิลปะในยุคดิจิทัล

วันที่ 27 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 27/01/2023 ผู้เช้าชม 102


ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 – 6 (ม.ปลาย) หัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมกับครูศิลปะในยุคดิจิทัล” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 12/01/2023 ผู้เช้าชม 243


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087
มือถือ 086-448-9918