" โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

การคัดเลือกผลงานศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยมครั้งที่ 13 ของโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

วันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องนิทรรศการศิลปะ อาคารวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

เผยแพร่เมื่อ 10/03/2021 ผู้เช้าชม 93


>> กิจกรรมบวงสรวงพระพิฆเนศและไหว้ครูโปรแกรมวิชาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ณ ลานพระพิฆเนศ อาคาร 9 ศิลปะ

เผยแพร่เมื่อ 24/09/2020 ผู้เช้าชม 185


>> การประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์ศึกษา โปรแกรมวิชาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมบุนนาค อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 23/09/2020 ผู้เช้าชม 157


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087
มือถือ 086-448-9918