" โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

การแข่งขันวาดภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “มรดกโลกแห่งใหม่ เมืองโบราณศรีเทพ” ในโครงการ “Open House HUSO KPRU 2023”

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 15/11/2023 ผู้เช้าชม 99


พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ ประจำปี 2566

วันที่ 14 ตุลาคม 2566 ณ อาคารวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 14/10/2023 ผู้เช้าชม 155


กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาศิลปศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 18 มิถุนายน 2566 ณ อาคาร 9 ตึกศิลป์ 

เผยแพร่เมื่อ 18/06/2023 ผู้เช้าชม 137


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087
มือถือ 086-448-9918