" โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ ประจำปี 2565

 วันที่ 7 กันยายน 2565  ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 9 ศิลปะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 07/09/2022 ผู้เช้าชม 76


กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ อาคาร 9 ตึกศิลปะ

เผยแพร่เมื่อ 18/06/2022 ผู้เช้าชม 131


สตรีทอาร์ต สีเรืองแสง!!จุดท่องเที่ยวอีก 1 แห่ง เมืองกำแพงเพชร บริการวิชาการโดย สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำโดยอาจารย์จิรพงศ์ ยืนยง และทีมงาน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 28/05/2022 ผู้เช้าชม 113


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087
มือถือ 086-448-9918