กิจกรรม เผยแพร่แนวคิด H8 และสานงานเสริมพลังเพื่อนภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะใหม่ ประจำพื้นที่จังหวัดตาก (แม่สอด)

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องคัทลียา ชั้น 1 โรงแรมควีนพาเลส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เผยแพร่เมื่อ 26 ธันวาคม 2562 128


กิจกรรม เผยแพร่แนวคิด H8 และสานงานเสริมพลังเพื่อนภาคีเครือข่ายอง์กรสุขภาวะใหม่ ประจำพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรม BONITO CHINOS จังหวัดนครสวรรค์

เผยแพร่เมื่อ 12 ธันวาคม 2562 1 252


กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ โรงงานน้ำตาลนครเพชร รุ่นที่ 2

วันที่ 13 กันยายน 2562 ณ โรงงานน้ำตาลนครเพชร ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 13 กันยายน 2562 477


กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ โรงงานน้ำตาลนครเพชร รุ่นที่ 1

วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ โรงงานน้ำตาลนครเพชร ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 6 กันยายน 2562 1 518


กิจกรรมเผยแพร่แนวคิด H8 และสานงานเสริมพลังเพื่อนภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ เก่า-ใหม่ ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

เผยแพร่เมื่อ 22 กรกฎาคม 2562 1 726


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

หนังสืองค์กรแห่งความสุข 4.0

ระบบขอสื่อออนไลน์สำหรับภาคีเครือข่าย

แบบสอบถาม  การสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร (Happy Workplace)

แบบประเมินความสุข

โครงการศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร