กิจกรรม พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น1 อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 27 สิงหาคม 2563 1 34 Share


อบรมหลักสูตร การจัดทำแผนการสร้างองค์กรแห่งความสุข และการสร้างนวัตกรรมองค์กรแห่งความสุข ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 5 สิงหาคม 2563 1 56 Share


กิจกรรม เผยแพร่แนวคิด H8 และสานงานเสริมพลังเพื่อนภาคีเครือข่ายองค์กร สุขภาวะใหม่ ประจำพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

วันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมแชฟโฟร (Sapphire)1 ชั้น 2 โรงแรมโบนิโต้ชิโนส์ จังหวัดนครสวรรค์

เผยแพร่เมื่อ 17 กรกฎาคม 2563 1 207 Share


กิจกรรม เผยแพร่แนวคิด H8 และสานงานเสริมพลังเพื่อนภาคีเครือข่ายองค์กร สุขภาวะใหม่ ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 2 กรกฎาคม 2563 1 151 Share


ประชุมคณะกรรมการทีมอำนวยการประจำจังหวัดกำแพงเพชร

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมบุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 12 มิถุนายน 2563 3 173 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน โครงการศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร