กิจกรรม “พัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคีองค์กรสุขภาวะ” องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2563 56 Share


กิจกรรม เผยแพร่แนวคิด H8 และสานงานเสริมพลังเพื่อนภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะใหม่ ประจำพื้นที่จังหวัดตาก (แม่สอด)

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องคัทลียา ชั้น 1 โรงแรมควีนพาเลส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เผยแพร่เมื่อ 26 ธันวาคม 2562 133 Share


กิจกรรม เผยแพร่แนวคิด H8 และสานงานเสริมพลังเพื่อนภาคีเครือข่ายอง์กรสุขภาวะใหม่ ประจำพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรม BONITO CHINOS จังหวัดนครสวรรค์

เผยแพร่เมื่อ 12 ธันวาคม 2562 1 263 Share


กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ โรงงานน้ำตาลนครเพชร รุ่นที่ 2

วันที่ 13 กันยายน 2562 ณ โรงงานน้ำตาลนครเพชร ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 13 กันยายน 2562 486 Share


กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ โรงงานน้ำตาลนครเพชร รุ่นที่ 1

วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ โรงงานน้ำตาลนครเพชร ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 6 กันยายน 2562 1 546 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน โครงการศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร