กิจกรรม เผยแพร่แนวคิด H8 และสานงานเสริมพลังเพื่อนภาคีเครือข่ายองค์กร สุขภาวะใหม่ ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 2 กรกฎาคม 2563 43 Share


ประชุมคณะกรรมการทีมอำนวยการประจำจังหวัดกำแพงเพชร

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมบุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 12 มิถุนายน 2563 48 Share


ประชุมคณะกรรมการทีมอำนวยการประจำจังหวัดตาก (อำเภอเเม่สอด)

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมควีนฮอลล์ ชั้น1 โรแรมควีนพาเลส อ.แม่สอด จ.ตาก

เผยแพร่เมื่อ 9 มิถุนายน 2563 72 Share


กิจกรรมพัฒนาภาคีเครือข่ายองค์กสุขภาวะ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. -17.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2563 123 Share


กิจกรรม “พัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคีองค์กรสุขภาวะ” องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2563 168 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน โครงการศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร