Kick Off เปิดรั้วมหาวิทยาลัยแห่งความสุข Happy University ด้วยความรู้และนวัตกรรมการพัฒนาองค์กรสู่สังคมสุขภาวะกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม Ballroom ชั้น 4 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2565 33 Share


คอร์สฟรี 4 ชม."ผู้ดูแลก็มีหัวใจ"

คอร์สฟรี 4 ชม."ผู้ดูแลก็มีหัวใจ" รอบ ผู้ดูแลคนพิการใดๆ ในวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.30-13.30 น. ณ รามอินทรา 34 

เผยแพร่เมื่อ 9 กันยายน 2565 200 Share

รับสมัครผู้เข้าอบรม ทักษะการเป้นวิทยากร อบรมการเลี้ยงลูกเชิงบวกด้วยหลักสูตรเน็ตป๊าม้า

รับสมัครผู้เข้าอบรม ทักษะการเป้นวิทยากร อบรมการเลี้ยงลูกเชิงบวกด้วยหลักสูตรเน็ตป๊าม้า ผุ้ผ่านการอบรมทั้ง 3 Step และมีคุณสมบัติเหมาะสม จะได้รับ ทุน 25,000 บาท 

สามารถสแกนเพื่อลงทะเบียนตามเอกสารแนบ

เผยแพร่เมื่อ 31 สิงหาคม 2565 179 Share

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ธรรมะ X อนามัย

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ ธรรมะ x อนามัย

ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมแนวพุทธ ยามป่วยไข้ ดูแลรักษารักษาอย่างไร ที่เรียกว่า องค์รวม

ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 19.00 - 20.30 น.

 

เผยแพร่เมื่อ 29 สิงหาคม 2565 207 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน โครงการศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร