ติดตามผล องค์กรต้นแบบองค์กรสุขภาวะ เทศบาลตำบลช่องลม จังหวัดกำแพงเพชร

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 – 10.30 น.

เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2564 84 Share


กิจกรรม อบรมหลักสูตรนักสร้างสุของค์กร วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงแรมนวรัตน์เฮอริเทจ จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 31 กรกฎาคม 2564 78 Share


ประชุมคณะกรรมทีมอำนวยการประจำพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมแจสมิน โรงแรมโบนิโต้ ชิโนส์ จังหวัดนครสวรรค์

เผยแพร่เมื่อ 29 กรกฎาคม 2564 55 Share


ประชุมคณะกรรมทีมอำนวยการประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.

เผยแพร่เมื่อ 23 กรกฎาคม 2564 58 Share


ติดตามผล องค์กรนวัตกรรม Happy Workplace องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม จังหวัดกำแพงเพชร

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น.

เผยแพร่เมื่อ 8 มิถุนายน 2564 81 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน โครงการศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร