การบรรยายหัวข้อ “องค์กรแห่งความสุข Happy Workplace การสร้างสุขในการทำงาน และการเสริมสร้าง Teamwork” ภายใต้โครงการ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การบรรยายหัวข้อ “องค์กรแห่งความสุข Happy Workplace การสร้างสุขในการทำงาน
และการเสริมสร้าง Teamwork”  ภายใต้โครงการ “สร้าง เสริม สุข”
มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2566 37 Share


กิจกรรมจัดทำร่างหลักสูตรนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะ ครั้งที่1 (ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ)

กิจกรรมจัดทำร่างหลักสูตรนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะ
(Happy Work Balance, Happy of Life & Learn, Happy Quality of Life)
จำนวน ๓ ชุด ภายใต้โครงการ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ)

เผยแพร่เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2566 34 Share


กิจกรรมจัดทำร่างหลักสูตรนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะ (Happy Work Balance, Happy of Life & Learn, Happy Quality of Life) จำนวน ๓ ชุด ภายใต้โครงการ “สร้าง เสริม สุข”(ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตกและกลุ่มรัตนโกสินทร์)

วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.ณ ห้องประชุม Ballroom ชั้น 4 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

เผยแพร่เมื่อ 24 มกราคม 2566 172 Share


กิจกรรมจัดทำร่างหลักสูตรนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะ (Happy Work Balance, Happy of Life & Learn, Happy Quality of Life) จำนวน ๓ ชุด (ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เผยแพร่เมื่อ 14 มกราคม 2566 185 Share


กิจกรรมจัดทำร่างหลักสูตรนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะ (Happy Work Balance, Happy of Life & Learn, Happy Quality of Life) จำนวน ๓ ชุด (ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้)

วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น.- 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เผยแพร่เมื่อ 19 ธันวาคม 2565 134 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน โครงการศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร