" เคล็ดลับแห่งความสุขอย่างยั่งยืน "

Happy Workplace Forum ภาคเหนือครั้งที่ 2

“Check In ความสุข” สานงานเสริมพลังสร้างความสุข Happy Workplace

เผยแพร่เมื่อ 28-05-2017 ผู้เช้าชม 284

Happy Workplace Forum ภาคเหนือครั้งที่ 2


เวทีแผยแพร่แนวคิดองค์กรสุขภาวะ เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะจังหวัดกำแพงเพชร

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ ผู้เช้าชม 201

เวทีแผยแพร่แนวคิดองค์กรสุขภาวะ เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะจังหวัดกำแพงเพชร


ทั้งหมด

หนังสืองค์กรแห่งความสุข 4.0


ศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะฯ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087
มือถือ 061-164-0105
E-mail : Phattarapong_ch@hotmail.com