กิจกรรมพัฒนาภาคีเครือข่ายองค์กสุขภาวะ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. -17.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2563 50 Share


กิจกรรม “พัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคีองค์กรสุขภาวะ” องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2563 84 Share


กิจกรรม เผยแพร่แนวคิด H8 และสานงานเสริมพลังเพื่อนภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะใหม่ ประจำพื้นที่จังหวัดตาก (แม่สอด)

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องคัทลียา ชั้น 1 โรงแรมควีนพาเลส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เผยแพร่เมื่อ 26 ธันวาคม 2562 187 Share


กิจกรรม เผยแพร่แนวคิด H8 และสานงานเสริมพลังเพื่อนภาคีเครือข่ายอง์กรสุขภาวะใหม่ ประจำพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรม BONITO CHINOS จังหวัดนครสวรรค์

เผยแพร่เมื่อ 12 ธันวาคม 2562 1 315 Share


กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ โรงงานน้ำตาลนครเพชร รุ่นที่ 2

วันที่ 13 กันยายน 2562 ณ โรงงานน้ำตาลนครเพชร ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 13 กันยายน 2562 510 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน โครงการศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร