การดูแลสุขภาพและความงดงามแบบองค์รวม กาย ใจ และจิตวิญญาณ รุ่นที่ 11

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรม หัวข้อเรื่อง การดูแลสุขภาพและความงดงามแบบองค์รวม กาย ใจ และจิตวิญญาณ รุ่นที่ 11

รับสมัครเข้าร่วมอบรมตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2565 ตามเอกสารแนบดังกล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 086 617 1709,081 832 0053 และ 099 712 6065

เผยแพร่เมื่อ 14 สิงหาคม 2565 5 Share

เชิญชวนรับฟัง Online ในหัวข้อ "ฟัง สร้าง สุข"

เชิญชวนรับฟัง Online ในหัวข้อ "ฟัง สร้าง สุข"

ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น. ทาง Zoom

 สมัครได้ที่ https://www.jitarsabank.com/job/detail/8284

เผยแพร่เมื่อ 13 สิงหาคม 2565 2 8 Share

เชิญชวน บริจาคหนังสือสำหรับเด็ก(อนุบาล-ประถมศึกษา)

เชิญชวน บริจาคหนังสือสำหรับเด็ก(อนุบาล-ประถมศึกษา) "เพิ่มโอกาสในการอ่าน เพื่อพัฒนาชีวิต"

หนังสือเสริมทักษะ หนังสือนิทาน หนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน นววนิยาย ฯลฯ

เผยแพร่เมื่อ 11 สิงหาคม 2565 14 Share

เชิญชวนสมัครหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเพื่อการรับใช้ จัดอบรมโดย ISV Club

ISV Club จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเพื่อการรับใช้

หลักสูตรที่1 'หลังแห่ง Soft Skill' พัฒนาศักยภาพ เพื่อการพึ่งตนเองได้ ให้คนอื่นเป็น

เผยแพร่เมื่อ 10 สิงหาคม 2565 20 Share

บริหารองค์กรยุคใหม่ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อ "บริหารองค์กรยุคใหม่ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก" ในวันที่  2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 - 15.00 น.

 

เผยแพร่เมื่อ 1 สิงหาคม 2565 12 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน โครงการศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร