กิจกรรมประกวด “องค์กรต้นแบบ Happy Workplace และนวัตกรรมองค์กรแห่งความสุข” ประจำพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดตาก (อำเภอแม่สอด)

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมแบมบู ซิค ชั้น 1 โรงแรมโบนิโต้ชิโน จังหวัดนครสวรรค์

เผยแพร่เมื่อ 11 มกราคม 2564 33 Share


กิจกรรมประกวด “องค์กรต้นแบบ Happy Workplace และนวัตกรรมองค์กรแห่งความสุข” ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 4 ธันวาคม 2563 23 Share


คลิป​บริหาร​ร่างกาย​ สำหรับ​ประชาชน​ทั่วไป​ 12 ท่าบริหารร่างกายสไตล์ไทย ๆ

(ฉบับครบสูตร) เพื่อความแข็งแรง กระปรี้กระเปร่า

เผยแพร่เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2563 280 Share

ประชุมคณะกรรมการทีมอำนวยการจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมแจสมิน โรงแรมโบนิโต้ ชิโนส์ จังหวัดนครสวรรค์

เผยแพร่เมื่อ 21 ตุลาคม 2563 12 Share


กิจกรรม “เผยแพร่แนวคิด H8 และจัดทำแผนการสร้างองค์กรแห่งความสุข ประจำจังหวัดตาก (อำเภอแม่สอด)”

ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมควีนฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมควีนพาเลส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เผยแพร่เมื่อ 14 ตุลาคม 2563 461 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน โครงการศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร