กิจกรรมเผยแพร่แนวคิด H8 และสานงานเสริมพลังเพื่อนภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ เก่า-ใหม่ ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

เผยแพร่เมื่อ 22 กรกฎาคม 2562 110


ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารเรียนรวม 14 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 29 เมษายน 2562 3


Happy Workplace Forum ภาคเหนือครั้งที่ 2

“Check In ความสุข” สานงานเสริมพลังสร้างความสุข Happy Workplace

เผยแพร่เมื่อ 28 พฤษภาคม 2560 5 421

Happy Brain: การทำงานให้มีความสุขด้วยความใฝ่รู้

 โดย ศราวุธ ทาคำ

ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี  ล้วนส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

อ่านเพิ่มเติม...

 

เผยแพร่เมื่อ 28 พฤษภาคม 2560 1 296

Happy Heart: ส่งเสริมบรรยากาศการทำางาน ด้วยวัฒนธรรมองค์กรแห่งการให้

โดย ลักษมี มีแก้ว

การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมในทศวรรษ 21 ที่มีความรวดเร็วแบบก้าวกระโดด สังคมกำลังมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน

อ่านเพิ่มเติม...

เผยแพร่เมื่อ 28 พฤษภาคม 2560 1 261

มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

หนังสืองค์กรแห่งความสุข 4.0

ระบบขอสื่อออนไลน์สำหรับภาคีเครือข่าย

แบบสอบถาม  การสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร (Happy Workplace)

แบบประเมินความสุข

โครงการศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร