กิจกรรม “เผยแพร่แนวคิด H8 และจัดทำแผนการสร้างองค์กรแห่งความสุข ประจำจังหวัดตาก (อำเภอแม่สอด)”

ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมควีนฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมควีนพาเลส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เผยแพร่เมื่อ 14 ตุลาคม 2563 177 Share


กิจกรรม “เผยแพร่แนวคิด H8 และจัดทำแผนการสร้างองค์กรแห่งความสุข” ประจำจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี

วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมแซพไฟร (Sapphire)2 ชั้น 2 โรงแรมโบนิโต้ชิโนส์ จังหวัดนครสวรรค์

เผยแพร่เมื่อ 9 ตุลาคม 2563 1 172 Share


กิจกรรม พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น1 อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 27 สิงหาคม 2563 1 168 Share


อบรมหลักสูตร การจัดทำแผนการสร้างองค์กรแห่งความสุข และการสร้างนวัตกรรมองค์กรแห่งความสุข ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 5 สิงหาคม 2563 1 204 Share


กิจกรรม เผยแพร่แนวคิด H8 และสานงานเสริมพลังเพื่อนภาคีเครือข่ายองค์กร สุขภาวะใหม่ ประจำพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

วันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมแชฟโฟร (Sapphire)1 ชั้น 2 โรงแรมโบนิโต้ชิโนส์ จังหวัดนครสวรรค์

เผยแพร่เมื่อ 17 กรกฎาคม 2563 1 353 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน โครงการศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร