กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ โรงงานน้ำตาลนครเพชร รุ่นที่ 2

วันที่ 13 กันยายน 2562 ณ โรงงานน้ำตาลนครเพชร ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 13 กันยายน 2562 258


กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ โรงงานน้ำตาลนครเพชร รุ่นที่ 1

วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ โรงงานน้ำตาลนครเพชร ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 6 กันยายน 2562 1 273


กิจกรรมเผยแพร่แนวคิด H8 และสานงานเสริมพลังเพื่อนภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ เก่า-ใหม่ ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

เผยแพร่เมื่อ 22 กรกฎาคม 2562 1 505


ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารเรียนรวม 14 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 29 เมษายน 2562 2 392


Happy Workplace Forum ภาคเหนือครั้งที่ 2

“Check In ความสุข” สานงานเสริมพลังสร้างความสุข Happy Workplace

เผยแพร่เมื่อ 28 พฤษภาคม 2560 7 766

มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

หนังสืองค์กรแห่งความสุข 4.0

ระบบขอสื่อออนไลน์สำหรับภาคีเครือข่าย

แบบสอบถาม  การสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร (Happy Workplace)

แบบประเมินความสุข

โครงการศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร